مرکز پاورپوینت اکران

پاورپوینت مهندسی پاورپوینت پزشکی پاورپوینت انسانی پاورپوینت درسی پاورپوینت هنر پاورپوینت آموزشی پاورپوینت عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09141594468 پیامک بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

تحقیق آماده معدن چغارت و منافع اقتصادی آن - 70 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده معدن چغارت و منافع اقتصادی آن - 70 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده معدن چغارت و منافع اقتصادی آن - 70 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده معدن چغارت و منافع اقتصادی آن - 70 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده معدن چغارت و منافع اقتصادی آن - 70 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده معدن چغارت و منافع اقتصادی آن - 70 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده معدن چغارت و منافع اقتصادی آن - 70 برگ وورد قابل ویرایش معدن چغارت و منافع اقتصادی آن چكيده دراين تحقيق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 40,000 تومان 32,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت بررسي جسم از لحاظ تغييرات - 44 اسلاید

پاورپوینت بررسي جسم از لحاظ تغييرات - 44 اسلاید پاورپوینت بررسي جسم از لحاظ تغييرات پاورپوینت بررسي جسم از لحاظ تغييرات پاورپوینت بررسي جسم از لحاظ تغييرات پاورپوینت بررسي جسم از لحاظ تغييرات پاورپوینت بررسي جسم از لحاظ تغييرات پارامترهای تعیین مزاج (امزجه) üملمس üرنگ بدن (لون) üلحم و شحم و سمین (چاقی و لاغری) üملاک مو (شعر) üهیأت بنیۀ اعضا (سعت صدر و عروق و ظهور آن، عظم اطراف و ظهور مفاصل) üعظم نبض و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت ریاض دوم ابتدایی جمع و تفریق اعداد دو رقمی - 10 اسلاید

پاورپوینت ریاض دوم ابتدایی جمع و تفریق اعداد دو رقمی - 10 اسلاید پاورپوینت ریاض دوم ابتدایی جمع و تفریق اعداد دو رقمی پاورپوینت ریاض دوم ابتدایی جمع و تفریق اعداد دو رقمی پاورپوینت ریاض دوم ابتدایی جمع و تفریق اعداد دو رقمی پاورپوینت ریاض دوم ابتدایی جمع و تفریق اعداد دو رقمی اگر دو عدد دورقمی که یکان آن ها  0  است را با هم جمع کنیم . آن هارا به دسته های ده تایی تبدیل می کنیم . تعداد دسته را با هم جمع یا تفریق می کنیم .   5 ده تایی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت علوم چهارم ابتدایی انرژی الکتریکی - 6 اسلاید

پاورپوینت علوم چهارم ابتدایی انرژی الکتریکی - 6 اسلاید پاورپوینت علوم چهارم ابتدایی انرژی الکتریکی پاورپوینت علوم چهارم ابتدایی انرژی الکتریکی پاورپوینت علوم چهارم ابتدایی انرژی الکتریکی پاورپوینت علوم چهارم ابتدایی انرژی الکتریکی 1 ) ما در زندگی از انرژی الکتریکی استفاده های گوناگونی می کنیم.الکتریسیته در وسایل گوناگون تولید روشنایی، گرما و حرکت می کند. یک مدار ساده از یک لامپ، مقداری سیم روکش دار و یک باتری تشکیل شده است. الکتریسیته در یک م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت ریاض پایه هفتم مبحث حجم های منشوری - 15 اسلاید

پاورپوینت ریاض پایه هفتم مبحث حجم های منشوری - 15 اسلاید پاورپوینت ریاض پایه هفتم مبحث حجم های منشوری پاورپوینت ریاض پایه هفتم مبحث حجم های منشوری پاورپوینت ریاض پایه هفتم مبحث حجم های منشوری پاورپوینت ریاض پایه هفتم مبحث حجم های منشوری مطالب بصورت عکس مندرج شده پاورپوینت ریاض پایه هفتم مبحث حجم های منشوری   پاورپوینت ریاض پایه هفتم مبحث حجم های منشوری   برای دانلود کل پاورپوینت ریاض پایه هفتم مبحث حجم های منشوری از لینک زیر استفاد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت علوم پایه هشتم مبحث حس و حرکت - 17 اسلاید

پاورپوینت علوم پایه هشتم مبحث حس و حرکت - 17 اسلاید پاورپوینت علوم پایه هشتم مبحث حس و حرکت پاورپوینت علوم پایه هشتم مبحث حس و حرکت پاورپوینت علوم پایه هشتم مبحث حس و حرکت پاورپوینت علوم پایه هشتم مبحث حس و حرکت اندام حسی : اندام هایی که در اثر محرک خاصی را دریافت و به پیام عصبی تبدیل می کند گیرنده حسی : همان نورون ها یا گیرنده عصبی هستند که پیام محرک را دریافت کرده و به پیام عصبی تبدیل کرده و انتقال می دهند پاورپوینت علوم پایه هشتم مبحث حس و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم چند ضلعی ها - 7 اسلاید

پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم چند ضلعی ها - 7 اسلاید پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم چند ضلعی ها  پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم چند ضلعی ها  پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم چند ضلعی ها  پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم چند ضلعی ها  پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم چند ضلعی ها  مستطیل : مستطیل متوازی الاضلاعی است که زاویه های قائمه دارد. •در هر مستطیل اضلاع روبرو برابر و موازی اند. •در هر مستطیل تمام زاویه ها برابر ۹۰ درجه اند. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فصل 2 ریاضی هشتم یادآوری اعداد اول - 18 اسلاید

پاورپوینت فصل 2 ریاضی هشتم یادآوری اعداد اول - 18 اسلاید پاورپوینت فصل 2 ریاضی هشتم یادآوری اعداد اول پاورپوینت فصل 2 ریاضی هشتم یادآوری اعداد اول پاورپوینت فصل 2 ریاضی هشتم یادآوری اعداد اول پاورپوینت فصل 2 ریاضی هشتم یادآوری اعداد اول پاورپوینت فصل 2 ریاضی هشتم یادآوری اعداد اول حساب اعداد طبیعی   ...،3 ،2 ،1 : اعداد طبیعی شمارنده های یک عدد: به اعداد طبیعی که آن عدد بر آنها بخش پذیر است. شمارنده های آن عدد می گویند. مثال1) شمارنده ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فصل 1 ریاضی هشتم ضرب و تقسیم عدد گویا - 6 اسلاید

پاورپوینت فصل 1 ریاضی هشتم ضرب و تقسیم عدد گویا - 6 اسلاید پاورپوینت فصل 1 ریاضی علوم هشتم ضرب و تقسیم عدد گویا پاورپوینت فصل 1 ریاضی علوم هشتم ضرب و تقسیم عدد گویا پاورپوینت فصل 1 ریاضی علوم هشتم ضرب و تقسیم عدد گویا پاورپوینت فصل 1 ریاضی علوم هشتم ضرب و تقسیم عدد گویا پاورپوینت فصل 1 ریاضی علوم هشتم ضرب و تقسیم عدد گویا •ضرب اعداد گویا برای یافتن حاصل ضرب اعداد گویا، همانند کسرها، صورت را در صورت و مخرج را در مخرج ضرب می کنیم. پاورپوینت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فصل دوم ریاضی نهم - 12 اسلاید

پاورپوینت فصل دوم ریاضی نهم - 12 اسلاید پاورپوینت فصل دوم ریاضی نهم پاورپوینت فصل دوم ریاضی نهم پاورپوینت فصل دوم ریاضی نهم پاورپوینت فصل دوم ریاضی نهم پاورپوینت فصل دوم ریاضی نهم همانطور که ملاحظه می کنید اعداد طبیعی ، حسابی و صحیح قابل شمارش اند و می توان این مجموعه ها و هر زیر مجموعه از آن ها را با اعضا نشان داد . اما این مورد برای اعداد گویا بر قرار نیست زیرا بین هر دو عدد گویا بی شمار عدد گویا وجود دارد . پس اعداد گویا را ن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپونت فصل دوم ریاضی نهم - 49 اسلاید

پاورپونت فصل دوم ریاضی نهم - 49 اسلاید پاورپونت فصل دوم ریاضی نهم پاورپونت فصل دوم ریاضی نهم پاورپونت فصل دوم ریاضی نهم پاورپونت فصل دوم ریاضی نهم نکته: بین هر دو عدد گویا بیشمار عدد گویا وجود دارد. اعداد گنگ نکته: بین هر دو عدد گنگ، بیشمار عدد گنگ وجود دارد. مثال 10: بین اعداد √10  و √5 ، چهار عدد گنگ دیگر بنویسید. به وضوح مشخص است که سه تای این اعداد √8  و √7  و √6 هستند. ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فصل 2 ریاضی نهم با عنوان اعداد حقیقی - 6 اسلاید

پاورپوینت فصل 2 ریاضی نهم با عنوان اعداد حقیقی - 6 اسلاید پاورپوینت فصل 2 ریاضی نهم با عنوان اعداد حقیقی پاورپوینت فصل 2 ریاضی نهم با عنوان اعداد حقیقی پاورپوینت فصل 2 ریاضی نهم با عنوان اعداد حقیقی پاورپوینت فصل 2 ریاضی نهم با عنوان اعداد حقیقی پاورپوینت فصل 2 ریاضی نهم با عنوان اعداد حقیقی این فایل حاوی تصاویر درس است. متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت فصل 2 ریاضی نهم با عنوان اعداد حقیقی است؛ برای دانلود کل پاورپوینت فصل 2 ریاضی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت Polymer Flooding - بیست و دو اسلاید

پاورپوینت Polymer Flooding - بیست و دو اسلاید پاورپوینت Polymer Flooding  پاورپوینت Polymer Flooding  پاورپوینت Polymer Flooding  پاورپوینت Polymer Flooding  lمعادله زیرنشان می دهد که  mobility ratio را با ترکیبی از تغییرات نفوذ پذیری سنگ به سیالات تولیدی وتزریقی و/یا تغییرات ویسکوزیته می توان تغییر داد. M=(kw/µw)/(ko/µo ) lاز آنجا که تغییرخواص سیال تولیدی یا نفوذ پذیری سنگ به سیال تولیدی عملی نمی با ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت علوم اول ابتدایی زمین خانه ی پر آب ما - 8 اسلاید

پاورپوینت علوم اول ابتدایی زمین خانه ی پر آب ما - 8 اسلاید پاورپوینت علوم اول ابتدایی زمین خانه ی پر آب ما پاورپوینت علوم اول ابتدایی زمین خانه ی پر آب ما پاورپوینت علوم اول ابتدایی زمین خانه ی پر آب ما پاورپوینت علوم اول ابتدایی زمین خانه ی پر آب ما   این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: از آب در موارد مختلف استفاده می شود: 1- مصارف خانگی 2- مصارف کشاورزی 3- مصارف صنعتی - تول ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت علوم اول ابتدایی زمین خانه خاکی ما - 13 اسلاید

پاورپوینت علوم اول ابتدایی زمین خانه خاکی ما - 13 اسلاید پاورپوینت علوم اول ابتدایی زمین خانه خاکی ما پاورپوینت علوم اول ابتدایی زمین خانه خاکی ما پاورپوینت علوم اول ابتدایی زمین خانه خاکی ما پاورپوینت علوم اول ابتدایی زمین خانه خاکی ما   این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: خاک ها متفاوت اند آيا خاك همه ى گلدان هاى خانه بايد شبيه به هم باشد؟ آيا خاك همه ى محصولات كشاورزى با ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت انعطاف پذیری - 22 اسلاید

پاورپوینت انعطاف پذیری - 22 اسلاید پاورپوینت انعطاف پذیری پاورپوینت انعطاف پذیری پاورپوینت انعطاف پذیری   این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: انعطاف پذیری از فاکتورهای آمادگی  جسمانی مرتبط با سلامتی است ولی ممکن است  در فاکتورهای آمادگی جسمانی مرتبط با مهارت نیز مهم باشد   عملكرد اين تكنيك هاي بر اساس انقباض فعال است كه به صورت تئوري با ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت حريق وراههاي مقابله با آن - 40 اسلاید

پاورپوینت حريق وراههاي مقابله با آن - 40 اسلاید پاورپوینت حريق وراههاي مقابله با آن پاورپوینت حريق وراههاي مقابله با آن پاورپوینت حريق وراههاي مقابله با آن   این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: آتش چيست؟ آتش نتيجه يك واكنش شيمياي ی است كه معمولاً ميان اكسيژن اتمسفر و يك نوع سوخت اتفاق م ی افتد؛ البته تنها احاطه يك ماده سوختن ی به وسيله اكسيژن ، سبب آتش گرفتن آن نم ی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت آنالیز ارتعاشات - 23 اسلاید

پاورپوینت آنالیز ارتعاشات - 23 اسلاید پاورپوینت آنالیز ارتعاشات  پاورپوینت آنالیز ارتعاشات  پاورپوینت آنالیز ارتعاشات  پاورپوینت آنالیز ارتعاشات    این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: علم ارتعاشات (مشتمل بر اندازه‏گیری و تحلیل ارتعاش) کاربردهای زیادی در صنعت دارد که برخی از آن‏ها عبارتند از: — طراحی دینامیکی ماشین‏آلات و سازه&rl ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

کیفیت آب و ملاحظات محیطی - 17 اسلاید

کیفیت آب و ملاحظات محیطی - 17 اسلاید کیفیت آب و ملاحظات محیطی کیفیت آب و ملاحظات محیطی کیفیت آب و ملاحظات محیطی کیفیت آب و ملاحظات محیطی     این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: ا ثرات کیفیت آب در اکوسیستم های پایین دست و تنوع زیستی آن ها     از لحاظ تاریخی، فلور آبی و جانوری در هماهنگی با رژیم های آبی موجود توسعه یافته است . پیاده سازی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فوق العاده تغییر اقلیم و اثر آن روی فرسایش - 16 اسلاید

پاورپوینت فوق العاده تغییر اقلیم و اثر آن روی فرسایش - 16 اسلاید پاورپوینت فوق العاده تغییر اقلیم و اثر آن روی فرسایش پاورپوینت فوق العاده تغییر اقلیم و اثر آن روی فرسایش پاورپوینت فوق العاده تغییر اقلیم و اثر آن روی فرسایش   این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: یکی از مشکلات و معضلات فعلی در جامعه جهانی بروز تغییرات آب و هوا و گرمایش جهانی است که اثرات و تبعات فراوان و متفاوتی در نقاط مخ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فوق العاده آنزيم ها - 25 اسلاید

پاورپوینت فوق العاده آنزيم ها - 25 اسلاید پاورپوینت فوق العاده آنزيم ها پاورپوینت فوق العاده آنزيم ها پاورپوینت فوق العاده آنزيم ها این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: •واحد بين اللملي فعاليت آنزيم - مقداري از آنزيم كه در مدت يك دقيقه در شرايط مطلوب دما و pH   بتواند يك ميكرومول سوبسترا را به محصول تبديل نمايد پاورپوینت فوق العاده آنزيم ها پاورپوینت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فوق العاده آب، سلول و گیاه - 10 اسلاید

پاورپوینت فوق العاده آب، سلول و گیاه - 10 اسلاید پاورپوینت فوق العاده آب، سلول و گیاه پاورپوینت فوق العاده آب، سلول و گیاه پول شما و زندگی شما http://tamaddonsell.sellfile.ir/   این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: ويژگي هاي منحصر به فرد فيزيكي و شيمیايي آب : توزيع نامتقارن الكترون ها سبب مي شود تا آب مولكولي قطبي باشد. تفکیک بارهای مثبت و منفی بین اکسیژن و هیدروژن: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فوق العاده بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راه کارهای مدیریتی و زیست محیطی - 25 اسلاید

پاورپوینت فوق العاده بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راه کارهای مدیریتی و زیست محیطی - 25 اسلاید پاورپوینت فوق العاده بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راه کارهای مدیریتی و زیست محیطی پاورپوینت فوق العاده بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راه کارهای مدیریتی و زیست محیطی پول شما و زندگی شما http://tamaddonsell.sellfile.ir/   این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: نیتروژن ورود به آب ها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فوق العاده طبقه بندی و خوشه بندی - 45 اسلاید

پاورپوینت فوق العاده طبقه بندی و خوشه بندی - 45 اسلاید پاورپوینت فوق العاده طبقه بندی و خوشه بندی پاورپوینت فوق العاده طبقه بندی و خوشه بندی پاورپوینت فوق العاده طبقه بندی و خوشه بندی پول شما و زندگی شما http://tamaddonsell.sellfile.ir/   این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: با وجود قدیمی بودن (دهه 30) کاربرد فراوانی دارند. از نوع تحلیل های اقتصاد سنجی بر پایه توابع غیر خطی و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فوق العاده فرایندهای هاي شيميايي - 30 اسلاید

پاورپوینت فوق العاده فرایندهای هاي شيميايي - 30 اسلاید پاورپوینت فوق العاده فرایندهای هاي شيميايي پاورپوینت فوق العاده فرایندهای هاي شيميايي پاورپوینت فوق العاده فرایندهای هاي شيميايي پول شما و زندگی شما http://tamaddonsell.sellfile.ir/   این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: 1-1-3 مقدمه ماشین کاری شيميايي CHM بوسيله تماس با يك معرف قوي مواد غيرحلال شيميايي كار را كنترل ميكند. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فوق العاده رنگ ها - 12 اسلاید

پاورپوینت فوق العاده رنگ ها  - 12 اسلاید پاورپوینت فوق العاده رنگ ها پاورپوینت فوق العاده رنگ ها پول شما  زندگی شما http://tamaddonsell.sellfile.ir/http://tamaddonsell.sellfile.ir/   این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: زیرا اکثر رنگ ها نسبت به نرمه ها و پرکننده ها تمایل بیشتری دارند و از آنجایی که این ذرات، بیشتر در سمت نمدی ورق وجود دارند، بنابراین ورق در ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فوق العاده آتشفشان شناسی - 219 اسلاید

پاورپوینت فوق العاده آتشفشان شناسی - 219 اسلاید پاورپوینت فوق العاده آتشفشان شناسی پاورپوینت فوق العاده آتشفشان شناسی پاورپوینت فوق العاده آتشفشان شناسی پول شما و زندگی شما http://tamaddonsell.sellfile.ir/   این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: دانشجویان در پایان درس به هدفهای نهایی زیر دست خواهند یافت 1- شناسایی کلی آتشفشان و آشنایی با نمونه های بارز و مهم جهانی 2-ف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت نظریه های اتمی - 20 اسلاید

پاورپوینت نظریه های اتمی  - 20 اسلاید پاورپوینت نظریه های اتمی پاورپوینت نظریه های اتمی پول شما و زندگی شما http://tamaddonsell.sellfile.ir/ این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: •برای اولین  بار آنگستروم فیزیک دان سوئدی در سال 1862 چهار خط طیف نشری هیدروژن را یافت و نه سال بعد موفق به اندازه گیری طول موج هرخط شد. •مدل اتمی بور: •1- الکترون در ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فوق العاده رانه قاره‌ای - 15 اسلاید

پاورپوینت فوق العاده رانه قاره‌ای - 15 اسلاید پاورپوینت فوق العاده رانه قاره‌ای پاورپوینت فوق العاده رانه قاره‌ای پاورپوینت فوق العاده رانه قاره‌ای پول شما و زندگی شما http://tamaddonsell.sellfile.ir/   این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: بازسازی هندسی قاره‌ها امروزه بازسازی به روش ریاضی با رایاته انجام می‌شود. برای این منظور یک دسته قطب چرخش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فوق العاده فرایندهای هاي شيميايي - 30 اسلاید

پاورپوینت فوق العاده فرایندهای هاي شيميايي - 30 اسلاید پاورپوینت فوق اعلاده فرایندهای هاي شيميايي پاورپوینت فوق اعلاده فرایندهای هاي شيميايي پول شما و زندگی شما http://tamaddonsell.sellfile.ir/   این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: 1-1-3 مقدمه ماشین کاری  شيميايي   CHM بوسيله  تماس  با  يك معرف قوي مواد غيرحلال  شيميايي  كار  را كن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فوق العاده انواع داده انتزاعی - 17 اسلاید

پاورپوینت فوق العاده انواع داده انتزاعی - 17 اسلاید پاورپوینت فوق العاده انواع داده انتزاعی پاورپوینت فوق العاده انواع داده انتزاعی پاورپوینت فوق العاده انواع داده انتزاعی پاورپوینت فوق العاده انواع داده انتزاعی پاورپوینت فوق العاده انواع داده انتزاعی پاورپوینت فوق العاده انواع داده انتزاعی http://tamaddonsell.sellfile.ir/   این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: تکامل مفهو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فوق العاده ریاضی چهارم دبستان مبحث اندازه گیری زمان - 12 اسلاید

پاورپوینت فوق العاده ریاضی چهارم  دبستان مبحث اندازه گیری زمان - 12 اسلاید پاورپوینت فوق العاده ریاضی چهارم  دبستان مبحث اندازه گیری زمان پاورپوینت فوق العاده ریاضی چهارم  دبستان مبحث اندازه گیری زمان پاورپوینت فوق العاده ریاضی چهارم  دبستان مبحث اندازه گیری زمان پاورپوینت فوق العاده ریاضی چهارم  دبستان مبحث اندازه گیری زمان پاورپوینت فوق العاده ریاضی چهارم  دبستان مبحث اندازه گیری زمان پاورپوینت فوق العاده ریاضی چهارم  دبستان مبحث اندا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فوق العاده الگوهاي ارتجاعي خميري - 120 اسلاید

پاورپوینت فوق العاده الگوهاي ارتجاعي خميري - 120 اسلاید پاورپوینت فوق العاده الگوهاي ارتجاعي خميري پاورپوینت فوق العاده الگوهاي ارتجاعي خميري پول شما و زندگی شما http://tamaddonsell.sellfile.ir/   این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: نظريه اول : قانون جريان همراه ميدان تنشهاي اصلي ماده در يك نقطه ؛ منطبق بر ميدان افزايش كرنشهاي خميري اصلي در همان نقطه ، ترسيم شده است. در اثر جر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فوق العاده ریاضی چهارم دبستان عدد مخلوط - 10 اسلاید

پاورپوینت فوق العاده ریاضی چهارم دبستان عدد مخلوط - 10 اسلاید پاورپوینت فوق العاده ریاضی چهارم دبستان عدد مخلوط پاورپوینت فوق العاده ریاضی چهارم دبستان عدد مخلوط پول شما و زندگی شما http://tamaddonsell.sellfile.ir/   این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: نمایش عدد مخلوط به کمک شکل : پاورپوینت فوق العاده ریاضی چهارم دبستان عدد مخلوط   پاورپوینت فوق العاده ریاضی چهارم دبستان عدد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فوق العاده ریاضی چهارم دبستان اندازه گیری زاویه - 10 اسلاید

پاورپوینت فوق العاده ریاضی چهارم دبستان اندازه گیری زاویه - 10 اسلاید پاورپوینت فوق العاده ریاضی چهارم دبستان اندازه گیری زاویه پاورپوینت فوق العاده ریاضی چهارم دبستان اندازه گیری زاویه پول شما و زندگی شما http://tamaddonsell.sellfile.ir/   این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: استفاده از نقاله پاورپوینت فوق العاده ریاضی چهارم دبستان اندازه گیری زاویه   پاورپوینت فوق العاده ریاضی چهارم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فوق العاده فیزیک پرتوها و رادیوبیولوژی - 33 اسلاید

پاورپوینت فوق العاده فیزیک پرتوها و رادیوبیولوژی - 33 اسلاید پاورپوینت فوق العاده فیزیک پرتوها و رادیوبیولوژی پاورپوینت فوق العاده فیزیک پرتوها و رادیوبیولوژی پول شما و زندگی شما http://tamaddonsell.sellfile.ir/ این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: •قانون برگونیه وتریباندو •حساسیت پرتویی بافت های زنده به عوامل زیر بستگی دارد: 1)سلول های نابالغ از سلول های بالغ تر حساس ترند. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فوق العاده آزمایش رادرفورد - 10 اسلاید

پاورپوینت فوق العاده آزمایش رادرفورد - 10 اسلاید پاورپوینت فوق العاده آزمایش رادرفورد پاورپوینت فوق العاده آزمایش رادرفورد پول شما و زندگی شما   http://tamaddonsell.sellfile.ir/   این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: مدل اتمی رادرفورد (مدل اتم هسته دار): رادرفورد در سال 1915برای شناسایی دقیق تر ساختاراتم آزمایش جالبی راطراحی واجرا کرد . او در این آزمایش ورقه ی نازک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فوق العاده ریاضی چهارم دبستان عدد اعشاری - 10 اسلاید

پاورپوینت فوق العاده ریاضی چهارم دبستان عدد اعشاری - 10 اسلاید پاورپوینت فوق العاده ریاضی چهارم دبستان عدد اعشاری پاورپوینت فوق العاده ریاضی چهارم دبستان عدد اعشاری پول شما و زندگی شما   http://tamaddonsell.sellfile.ir/   این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: اعداد اعشاری روی محورفاقد نمایش کسرها و اعداد مخلوط روی محور است با این تفاوت که در اعداد اعشاری فاصله هر دو عدد روی محور به ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فوق العاده فیزیک پایه - 340 اسلاید

پاورپوینت فوق العاده فیزیک پایه - 340 اسلاید پاورپوینت فوق العاده فیزیک پایه  پاورپوینت فوق العاده فیزیک پایه  پول شما و زندگی شما   http://tamaddonsell.sellfile.ir/   این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: پاورپوینت فوق العاده فیزیک پایه - 340 اسلاید  فصل 1- کمیتهای فیزیکی ، استانداردها ، و یکاها پاورپوینت فوق العاده فیزیک پایه    پاورپ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فوق العاده لايه فیزيکی - 30 اسلاید

پاورپوینت فوق العاده لايه فیزيکی - 30 اسلاید پاورپوینت فوق العاده لايه فیزيکی پاورپوینت فوق العاده لايه فیزيکی پول شما و زندگی شما   http://tamaddonsell.sellfile.ir/   این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: پاورپوینت فوق العاده لايه فیزيکی - 30 اسلاید  انتقال داده از طريق شبکه تلفن(PSTN) nروشی کاملاً به صرفه است. nپهنای باند پايين و ضريب خطا بالاست(تضع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فوق العاده الگوريتم كولوني زنبور عسل - 25 اسلاید

پاورپوینت فوق العاده الگوريتم كولوني  زنبور عسل - 25 اسلاید پاورپوینت فوق العاده الگوريتم كولوني  زنبور عسل پاورپوینت فوق العاده الگوريتم كولوني  زنبور عسل پول شما و زندگی شما   http://tamaddonsell.sellfile.ir/   این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: پاورپوینت فوق العاده الگوريتم كولوني  زنبور عسل - 25 اسلاید  تعريف هوش دسته جمعی —بر پایه رفتار جمعی سی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فوق العاده نورسنجی - 40 اسلاید

پاورپوینت فوق العاده نورسنجی - 40 اسلاید پاورپوینت فوق العاده نورسنجی پاورپوینت فوق العاده نورسنجی پول شما و زندگی شما   http://tamaddonsell.sellfile.ir/   این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: پاورپوینت فوق العاده نورسنجی - 40 اسلاید  اسپكتروفوتومتري انتخابگر طول موج پاورپوینت فوق العاده نورسنجی پاورپوینت فوق العاده نورسنجی   1- تبعيت از قانو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فوق العاده انرژی زمین گرمایی - 12 اسلاید

پاورپوینت فوق العاده انرژی زمین گرمایی - 12 اسلاید پاورپوینت فوق العاده انرژی زمین گرمایی پاورپوینت فوق العاده انرژی زمین گرمایی پول شما و زندگی شما   http://tamaddonsell.sellfile.ir/   این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: پاورپوینت فوق العاده انرژی زمین گرمایی - 12 اسلاید  انرژی زمین گرمایی چیست؟ انرژي حرارتي كه در پوسته جامد زمين وجود دارد، انرژي زمین گرمايي ن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فوق العاده لوله پیتوت کنترل دستگاهی - 13 اسلاید

پاورپوینت فوق العاده لوله پیتوت کنترل دستگاهی - 13 اسلاید پاورپوینت فوق العاده لوله پیتوت کنترل دستگاهی پاورپوینت فوق العاده لوله پیتوت کنترل دستگاهی پول شما و زندگی شما   http://tamaddonsell.sellfile.ir/   این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: پاورپوینت فوق العاده لوله پیتوت کنترل دستگاهی - 13 اسلاید مقدمه —لوله پیتوت —نمایی از لوله پیتوت —اساس کار —کاربرد —گونه های مخت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فوق العاده جزوه درسی فیزیک پایه2 - 260 اسلاید

پاورپوینت فوق العاده جزوه درسی فیزیک پایه2 - 260 اسلاید پاورپوینت فوق العاده جزوه درسی فیزیک پایه2 پاورپوینت فوق العاده جزوه درسی فیزیک پایه2 پول شما و زندگی شما http://tamaddonsell.sellfile.ir/   این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: پاورپوینت فوق العاده جزوه درسی فیزیک پایه2 - 260 اسلاید بعضي از اجسام مانند فلزات كه الكتريسته را به خوبي از خود ع بور مي دهند رسانا ناميده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف
تعداد صفحه(2):