مرکز پاورپوینت اکران

پاورپوینت مهندسی پاورپوینت پزشکی پاورپوینت انسانی پاورپوینت درسی پاورپوینت هنر پاورپوینت آموزشی پاورپوینت عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09141594468 پیامک بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

پاورپوینت استاندارد حسابرسی رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه - 13 اسلاید

پاورپوینت استاندارد حسابرسی رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه - 13 اسلاید پاورپوینت استاندارد حسابرسی رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه پاورپوینت استاندارد حسابرسی رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه پاورپوینت استاندارد حسابرسی رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه پاورپوینت استاندارد حسابرسی رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه پاورپوینت استاندارد حسابرسی رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه •رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه، یعنی رویدادهایی که بین تاریخ ترازنامه و تاریخ گزارش حسابر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت استاندارد حسابرسی گزارش حسابرس مستقل در باره صورتهای مالی - 33 اسلاید

پاورپوینت استاندارد حسابرسی گزارش حسابرس مستقل در باره صورتهای مالی - 33 اسلاید پاورپوینت استاندارد حسابرسی گزارش حسابرس مستقل در باره صورتهای مالی پاورپوینت استاندارد حسابرسی گزارش حسابرس مستقل در باره صورتهای مالی پاورپوینت استاندارد حسابرسی گزارش حسابرس مستقل در باره صورتهای مالی پاورپوینت استاندارد حسابرسی گزارش حسابرس مستقل در باره صورتهای مالی پاورپوینت استاندارد حسابرسی گزارش حسابرس مستقل در باره صورتهای مالی پاورپوینت استاندارد حسابرسی گزارش حسابرس مستقل در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت نحوه ارائه داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري - 10 اسلاید

پاورپوینت نحوه ارائه داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري - 10 اسلاید پاورپوینت نحوه ارائه داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري پاورپوینت نحوه ارائه داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري پاورپوینت نحوه ارائه داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري پاورپوینت نحوه ارائه داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري پاورپوینت نحوه ارائه داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري •اهداف متفاوت طبقه بندي داراييها و بدهيهاي جاري و غير جاري: ارائـه‌ معياري‌ تقريبي‌ از نقدينگي‌ واحد تجاري اب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 3 درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات) - 23 اسلاید

پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 3 درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات) - 23 اسلاید پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 3 درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات) پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 3 درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات) پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 3 درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات) پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 3 درآمد حاصل از عملیات غیرمبادل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت رازداری و فاش گویی در علم - 22 اساید

پاورپوینت رازداری و فاش گویی در علم - 22 اساید پاورپوینت رازداری و فاش گویی در علم پاورپوینت رازداری و فاش گویی در علم پاورپوینت رازداری و فاش گویی در علم پاورپوینت رازداری و فاش گویی در علم پاورپوینت رازداری و فاش گویی در علم } هیچ وقت نمی توان به جایی رسید که بعد از آن احتمال پیدایش داده های جدید، اطلاعات و اکتشاف های دیگری در باره یک موضوع خاص وجود نداشته باشد. } هر کنشگر علم، هر پژوهشگر و پرسشگر حق دارد به فرآیند بی پایان اک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت حسابداري اجاره ها - 34 اسلاید

پاورپوینت حسابداري اجاره ها - 34 اسلاید پاورپوینت حسابداري اجاره ها پاورپوینت حسابداري اجاره ها پاورپوینت حسابداري اجاره ها پاورپوینت حسابداري اجاره ها پاورپوینت حسابداري اجاره ها سابقه تاریخی نخستین رویکردحرفه ای مربوط به اجاره بلند مدت درسال 1949باانتشاربولتن پژوهشهای حسابداری ش 38میباشدبعد آن انجمن حسابداری آمریکادرسال 1962باانتشاربررسی های پژوهشی حسابداری شماره 5،هیات تدوین اصول حسابداری باانتشاربیانیه شماره 5درسال 1973،SECباص ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت بررسی علل افزایش مهریه در نظام جمهوری اسلامی - 43اسلاید

پاورپوینت بررسی علل افزایش مهریه  در نظام جمهوری اسلامی - 43اسلاید پاورپوینت بررسی علل افزایش مهریه  در نظام جمهوری اسلامی پاورپوینت بررسی علل افزایش مهریه  در نظام جمهوری اسلامی پاورپوینت بررسی علل افزایش مهریه  در نظام جمهوری اسلامی پاورپوینت بررسی علل افزایش مهریه  در نظام جمهوری اسلامی پاورپوینت بررسی علل افزایش مهریه  در نظام جمهوری اسلامی بیان مسئله و اهمیت تحقیق ازدواج بعنوان یکی از مهمترین پدیده های زندگی بشری هماره مورد بح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت قرارداد اجاره زمانی کشتی - 15اسلاید

پاورپوینت قرارداد اجاره زمانی کشتی - 15اسلاید پاورپوینت قرارداد اجاره زمانی کشتی پاورپوینت قرارداد اجاره زمانی کشتی پاورپوینت قرارداد اجاره زمانی کشتی پاورپوینت قرارداد اجاره زمانی کشتی پاورپوینت قرارداد اجاره زمانی کشتی —دو نوع عمده از قراردادهای  Time Charter — üاجاره عرشه      مالک به تجهیز کننده یک کشتی بدون کار کنان و غالبا بدون تجهیزات را میدهد بدین شرط که خود تجهیز کننده وسایل استفاده از کشتی را ف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت منتخبی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی بین کارگران ,کارفرمایان - 86 اسلاید

پاورپوینت منتخبی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی بین کارگران ,کارفرمایان - 86 اسلاید پاورپوینت منتخبی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی بین کارگران ,کارفرمایان پاورپوینت منتخبی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی بین کارگران ,کارفرمایان پاورپوینت منتخبی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی بین کارگران ,کارفرمایان پاورپوینت منتخبی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی بین کارگران ,کارفرمایان پاورپوینت منتخبی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران و هماه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های کامپیوتری - 10 اسلاید

پاورپوینت قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های کامپیوتری - 10 اسلاید پاورپوینت قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های کامپیوتری پاورپوینت قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های کامپیوتری پاورپوینت قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های کامپیوتری پاورپوینت قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های کامپیوتری nماده 1: حق نشر عرضه اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه ای متعلق به پدید آورنده آن است.    مدت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت اتحاد عاقل و معقول - 157اسلاید

پاورپوینت اتحاد عاقل و معقول - 157اسلاید پاورپوینت اتحاد عاقل و معقول پاورپوینت اتحاد عاقل و معقول پاورپوینت اتحاد عاقل و معقول پاورپوینت اتحاد عاقل و معقول پاورپوینت اتحاد عاقل و معقول •حقیقت علم از نظر صدرا •صدرا: علم از سنخ وجود است. گاهی نیز علم را کیفیت نفسانی می‌داند •وجود در ذات خود نه جوهر است نه عرض. جوهر و عرض بودن وجود، بالعرض است. •با توجه به این‏که گستره وجود همه چیز را فراگرفته، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فلسفه تحلیلی تعلیم و تربیت - 10 اسلاید

پاورپوینت فلسفه تحلیلی تعلیم و تربیت - 10 اسلاید پاورپوینت فلسفه تحلیلی تعلیم و تربیت پاورپوینت فلسفه تحلیلی تعلیم و تربیت پاورپوینت فلسفه تحلیلی تعلیم و تربیت پاورپوینت فلسفه تحلیلی تعلیم و تربیت پاورپوینت فلسفه تحلیلی تعلیم و تربیت جریان‌های فکری در فلسفه تعلیم و تربیت، همواره تابعی از دگرگونی نگرش‌ها در فلسفه بوده است.اگر در متن فلسفه محض، رخداد سرنوشت‌سازی افتاده است، در فلسفه تعلیم و تربیت نیز منعکس شده است؛ هنگامی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت دفاع مشروع - 12 اسلاید

پاورپوینت دفاع مشروع - 12 اسلاید پاورپوینت دفاع مشروع پاورپوینت دفاع مشروع پاورپوینت دفاع مشروع پاورپوینت دفاع مشروع پاورپوینت دفاع مشروع n  تحقق دفاع مشروع به عنوان یکی از علل موجهه جرم، مستلزم شرایط خاصی است که این موضوع در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 نیز مشمول نوآوری‌ها و تغییراتی شده است. دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده و بیشتر تاکید این قانون، بر ذکر مصادیق و موارد آن است. با این حال در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت آشنایی با فلسفه ریاضی -190 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با فلسفه ریاضی  -190 اسلاید پاورپوینت آشنایی با فلسفه ریاضی پاورپوینت آشنایی با فلسفه ریاضی پاورپوینت آشنایی با فلسفه ریاضی پاورپوینت آشنایی با فلسفه ریاضی پاورپوینت آشنایی با فلسفه ریاضی nفهرست مطالب nفصل یک   :  ماهیت فلسفه nفصل دو    :  روش جدید ریاضی nفصل سه   :  منطق نمادی nفصل چهار  : بحرانهای تاریخی در مبانی ریاضیات nفصل پنج   :  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت عنوان بخشنامه امور پیمانکاران - 170 اسلاید

پاورپوینت عنوان بخشنامه امور پیمانکاران - 170 اسلاید پاورپوینت عنوان بخشنامه امور پیمانکاران پاورپوینت عنوان بخشنامه امور پیمانکاران پاورپوینت عنوان بخشنامه امور پیمانکاران پاورپوینت عنوان بخشنامه امور پیمانکاران پاورپوینت عنوان بخشنامه امور پیمانکاران پاورپوینت عنوان بخشنامه امور پیمانکاران با عنایت به اینکه ارائه خدمات و تعهدات قانونی مستلزم تامین منابع مورد نیاز بوده و در این راستا وصول بهنگام مطالبات سازمان بابت حق بیمه از پیمانکاران ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت ایالات متحده آمریکا (USA) - صد و بیست و پنج اسلاید

پاورپوینت ایالات متحده آمریکا (USA)  - صد و بیست و پنج اسلاید پاورپوینت ایالات متحده آمریکا (USA)  پاورپوینت ایالات متحده آمریکا (USA)  پاورپوینت ایالات متحده آمریکا (USA)  پاورپوینت ایالات متحده آمریکا (USA)  پاورپوینت ایالات متحده آمریکا (USA)  §براساس مجادلات سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2000 در ایالات متحده آمریکا که نتیجۀ آن پس از رای نهایی دیوان عالی فدرال به نفع بوش بود، سوالاتی مطرح شد که به راستی در آمری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فلسفه نماز از منظر قرآن و احادیث قدسی و اهل بیت(ع) - 24 اسلاید

پاورپوینت فلسفه نماز از منظر قرآن و احادیث قدسی و اهل بیت(ع)  - 24 اسلاید پاورپوینت فلسفه نماز از منظر قرآن و احادیث قدسی و اهل بیت(ع)  پاورپوینت فلسفه نماز از منظر قرآن و احادیث قدسی و اهل بیت(ع)  پاورپوینت فلسفه نماز از منظر قرآن و احادیث قدسی و اهل بیت(ع)  پاورپوینت فلسفه نماز از منظر قرآن و احادیث قدسی و اهل بیت(ع)  پاورپوینت فلسفه نماز از منظر قرآن و احادیث قدسی و اهل بیت(ع)  اثبات قرآنی نماز •آدم و حوّا از بهشت بیرون شدند و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت ارتباط و عليت - 20 اسلاید

پاورپوینت ارتباط و عليت - 20 اسلاید پاورپوینت ارتباط و عليت پاورپوینت ارتباط و عليت پاورپوینت ارتباط و عليت پاورپوینت ارتباط و عليت پاورپوینت ارتباط و عليت     ارتباط   Association           ارتباط یا رابطه را می توان بروز همزمان دو متغیر تعریف کرد که بیش از آنچه احتمالی باشد روی داده باشد. بعبارت دیگر زمانی گفته می شود که وقایع با یکدیگر رابطه دارند که &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت آشنايي با آيين‌نامه‌هاي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي - 90 اسلاید

پاورپوینت آشنايي با آيين‌نامه‌هاي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي - 90 اسلاید پاورپوینت آشنايي با آيين‌نامه‌هاي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي پاورپوینت آشنايي با آيين‌نامه‌هاي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي پاورپوینت آشنايي با آيين‌نامه‌هاي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي پاورپوینت آشنايي با آيين‌نامه‌هاي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي پاورپوینت آشنايي با آيين‌نامه‌هاي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي — متن منشور اخلاق پژوهش بايستي در: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت آشنایی با کلیات حقوق مالکیت فکری و مصادیق آن با تاکید بر ثبت اختراع داخلی - 50 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با کلیات حقوق مالکیت فکری و مصادیق آن با تاکید بر ثبت اختراع داخلی - 50 اسلاید پاورپوینت آشنایی با کلیات حقوق مالکیت فکری و مصادیق آن با تاکید بر ثبت اختراع داخلی پاورپوینت آشنایی با کلیات حقوق مالکیت فکری و مصادیق آن با تاکید بر ثبت اختراع داخلی پاورپوینت آشنایی با کلیات حقوق مالکیت فکری و مصادیق آن با تاکید بر ثبت اختراع داخلی پاورپوینت آشنایی با کلیات حقوق مالکیت فکری و مصادیق آن با تاکید بر ثبت اختراع داخلی پاورپوینت آشنایی با کلیات حقوق مالکیت فکری و مصادیق آن ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت چالشهاي ابطال صدور در ثبت احوال - 27اساید

پاورپوینت چالشهاي ابطال صدور در ثبت احوال - 27اساید پاورپوینت چالشهاي ابطال صدور در ثبت احوال  پاورپوینت چالشهاي ابطال صدور در ثبت احوال  پاورپوینت چالشهاي ابطال صدور در ثبت احوال  پاورپوینت چالشهاي ابطال صدور در ثبت احوال  پاورپوینت چالشهاي ابطال صدور در ثبت احوال      مفاد این اسناد ارزشمند میتواند همواره در معرض تهدید وتغییر و ابطال قرار گرفته وغالبا عده ای با انگیزه های متفاوت و مختلف نظیر محدودیتها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت اعداد مقدس - 37اسلاید

پاورپوینت اعداد مقدس - 37اسلاید پاورپوینت اعداد مقدس پاورپوینت اعداد مقدس پاورپوینت اعداد مقدس پاورپوینت اعداد مقدس پاورپوینت اعداد مقدس در فرهنگ دهخدا مقدس ؛ پاک پاکيزه و منزه معنا شده است . پس همين ابتداي سخن بهتر است از واژه ي «اعداد ويژه» استفاده کنم که گويا تر است . برخي از اين اعداد ويژه معناي خاصي را همراه و در ذات خود دارند مثلا عدد «1»  يکتا و واحد است و نمايانگر يکتايي حضرت حق است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت آيين نامه مالی و معاملاتی دانشگاه هاو دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني - 155 اسلاید

پاورپوینت آيين نامه مالی و معاملاتی  دانشگاه هاو دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  - 155 اسلاید پاورپوینت آيين نامه مالی و معاملاتی  دانشگاه هاو دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني پاورپوینت آيين نامه مالی و معاملاتی  دانشگاه هاو دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني پاورپوینت آيين نامه مالی و معاملاتی  دانشگاه هاو دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني پاورپوینت آيين نامه مالی و معاملاتی  دانشگاه هاو دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت آشنايي با انواع شركتها و نحوه ثبت آنها - 71اسلاید

پاورپوینت آشنايي با انواع شركتها و نحوه ثبت آنها - 71اسلاید پاورپوینت آشنايي با انواع شركتها و نحوه ثبت آنها پاورپوینت آشنايي با انواع شركتها و نحوه ثبت آنها  پاورپوینت آشنايي با انواع شركتها و نحوه ثبت آنها  پاورپوینت آشنايي با انواع شركتها و نحوه ثبت آنها  پاورپوینت آشنايي با انواع شركتها و نحوه ثبت آنها  اهداف از تشكيل شركت ها 1- انجام اموري كه از عهده يك فرد خارج است (از لحاظ فني، مالي يا عملياتي) نظير تأمين سرمايه‌ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت انواع سابقه - 36اساید

پاورپوینت انواع سابقه  - 36اساید پاورپوینت انواع سابقه  پاورپوینت انواع سابقه  پاورپوینت انواع سابقه  پاورپوینت انواع سابقه  پاورپوینت انواع سابقه  — ۱۲۸۶ : قانون وظايف ؛( اولين قانوني که در ايران ، پيوند استخدامي مستخدم را  بادولت تعریف  مي کند.) — ۱۳۰۱ : اولين قانون مدون استخدامی — ۱۳۴۵/۳/۳۱ : قانون استخدام کشوري ؛      مباحثي نظير طبقه بندي مشاغل – ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت اعتبار اسنادی - 17اسلاید

پاورپوینت اعتبار اسنادی - 17اسلاید پاورپوینت اعتبار اسنادی پاورپوینت اعتبار اسنادی پاورپوینت اعتبار اسنادی پاورپوینت اعتبار اسنادی پاورپوینت اعتبار اسنادی › اعتبار اسنادی تعهدی از بانک است که  به خریدار و فروشنده داده می شود. به عبارت دیگر یک اعتبار اسنادی یک سند مالی صادره از یک نهاد مالی و عمدتاً توسط یک بانک، در درجه اول اعتبار در امور مالی بازرگانی استفاده می‌شود، که معمولاً تعهد پرداخت قطعی را فراهم می&zwnj ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مدیریت استراتژیک - 18 اسلاید

پاورپوینت مدیریت استراتژیک - 18 اسلاید پاورپوینت مدیریت استراتژیک پاورپوینت مدیریت استراتژیک پاورپوینت مدیریت استراتژیک پاورپوینت مدیریت استراتژیک پاورپوینت مدیریت استراتژیک تعریف مدیریت استراتژیک •مدیریت راهبردی یا مدیریت استراتژیک تجزیه و تحلیل مسایل مهم و برجستهٔ سازمان است که توسط راهبران ارشد سازمان به نمایندگی از مالکان، به منظور کنترل منابع در محیط‌های خارج از سازمان، انجام می‌شود. این فرایند شامل مشخص کرد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت تحول گفتمان خانواده - 25 اسلاید

پاورپوینت تحول گفتمان خانواده - 25 اسلاید پاورپوینت تحول گفتمان خانواده پاورپوینت تحول گفتمان خانواده پاورپوینت تحول گفتمان خانواده پاورپوینت تحول گفتمان خانواده •ویلیام گاردنر در کتاب نبرد علیه خانواده: – خانواده از نو تعريف شد تا هر گروهي از مردم را كه با هم زندگي مي كنند، در بر بگيرد. – ميشل معتقد است كه بالا رفتن ميزان طلاق يك پديده كوتاه مدت نيست، بلكه كفاره مفهوم جديد ازدواج است •در بررسی دوم، سبک ازدواج ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت نظام پیشنهادها و نقش مدیران در اجرای موفق آن - 66 اسلاید

پاورپوینت نظام پیشنهادها و نقش مدیران در اجرای موفق آن - 66 اسلاید پاورپوینت نظام پیشنهادها و نقش مدیران در اجرای موفق آن پاورپوینت نظام پیشنهادها و نقش مدیران در اجرای موفق آن پاورپوینت نظام پیشنهادها و نقش مدیران در اجرای موفق آن پاورپوینت نظام پیشنهادها و نقش مدیران در اجرای موفق آن • •نظام پیشنهادها بخشی از انقلاب صنعتی ژاپن( تولید ناب) است که در 40 سال اخیر به دنیا صادر شده است. • •نظام پیشنهادها  در سال 1368 وارد ایران شد و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت تئوری سازمان - 26اسلاید

پاورپوینت تئوری سازمان - 26اسلاید پاورپوینت تئوری سازمان پاورپوینت تئوری سازمان پاورپوینت تئوری سازمان پاورپوینت تئوری سازمان پاورپوینت تئوری سازمان تعارض و تناقض در سازمان نگاه سياسی به سازمان ها که در فصل 9 مطرح شد، سازمان ها را به عنوان عرصه هايی به تصوير کشيد که در آنها، منافع مختلف، درون فرآيندهای سياسی پيوسته در حال تغيير و تحول با هم گره خورده و يک کاسه می شوند. بدين ترتيب، تعارض منبعث از ارزش های مختلف، موضوعات بحث ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت تعارض در گروه - 60 اسلاید

پاورپوینت تعارض  در گروه - 60 اسلاید پاورپوینت تعارض  در گروه  پاورپوینت تعارض  در گروه  پاورپوینت تعارض  در گروه  پاورپوینت تعارض  در گروه  پاورپوینت تعارض  در گروه  nگروه به جای حذف همه منابع نفاق باید تعارض را اداره کند. وقتی که اعضای گروه خود را در حال بحث با دیگران می یابند، آنها باید با مشکل برخورد کنند و برای حل اختلاف تشریک مساعی نمایند. اگر تعارض به مرحله اوج خود برسد اع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت کشور اسپانیا(جغرافیا,موقعیت و فرهنگ) - 44 اسلاید

پاورپوینت کشور اسپانیا(جغرافیا,موقعیت و فرهنگ) - 44 اسلاید پاورپوینت کشور اسپانیا(جغرافیا,موقعیت و فرهنگ) پاورپوینت کشور اسپانیا(جغرافیا,موقعیت و فرهنگ) پاورپوینت کشور اسپانیا(جغرافیا,موقعیت و فرهنگ) پاورپوینت کشور اسپانیا(جغرافیا,موقعیت و فرهنگ) پاورپوینت کشور اسپانیا(جغرافیا,موقعیت و فرهنگ) nمکان جغرافیایی: جنوب غربی اروپا nمرزها: خلیج بیسکار، دریای مدیترانه، اقیانوس اطلس شمالی، کوه های پیره نه ( مرز طبیعی اسپانیا و فرانسه  ) nمختصات جغرافیا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت جمعیت شناسی - 71اسلاید

پاورپوینت جمعیت شناسی - 71اسلاید پاورپوینت جمعیت شناسی پاورپوینت جمعیت شناسی پاورپوینت جمعیت شناسی پاورپوینت جمعیت شناسی پاورپوینت جمعیت شناسی ¢ مجموعه ای از انسانها که در یک منطقه معین جغرافیایی( روستا، شهر، استان، کشور و...) به طور مستمر زندگی می کنند. جمعیت شناسی: ¢ علم مطالعه جمعیت های انسانی است. ¢ مطالعه علمی اندازه، ترکیب و توزیع منطقه ای جمعیت های انسانی و تغییرات این عوامل با توجه به سه فرایند زا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مدیریت رفتاری و كسب و كار - 10 اسلاید

پاورپوینت مدیریت رفتاری و كسب و كار - 10 اسلاید پاورپوینت مدیریت رفتاری و كسب و كار پاورپوینت مدیریت رفتاری و كسب و كار پاورپوینت مدیریت رفتاری و كسب و كار پاورپوینت مدیریت رفتاری و كسب و كار این منابع دو شکل از مدیریت را می طلبد: •مدیریت کارکردی منابع انسانی (با مقولاتی چون تامین، بهسازی، نگهداری، و کاربرد) •مدیریت رفتاری منابع انسانی (باتوجه به انگیزش، اشتیاق، بلوغ، رضایتمندی و خلاقیت) • پاورپوینت مدیریت رفتاری و كسب و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مدیریت تعارض در سازمان ها - 56اسلاید

پاورپوینت مدیریت تعارض در سازمان ها - 56اسلاید پاورپوینت مدیریت تعارض در سازمان ها پاورپوینت مدیریت تعارض در سازمان ها پاورپوینت مدیریت تعارض در سازمان ها پاورپوینت مدیریت تعارض در سازمان ها در گذشته يك فرضيه عمومي مطرح بود كه تعارض را به عنوان يك نيروي ويرانگر تلقي مي كرد و مديريت سازمان بايد با واكنشهاي منفي خود آن را از بين مي برد. اما پيشرفتهاي جديد در علوم رفتاري نشان داد كه تعارض پيامد منطقي و بديهي هر سازماني است چرا كه افراد مختلفي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت خانواده - 25 اسلاید

پاورپوینت خانواده - 25 اسلاید پاورپوینت خانواده پاورپوینت خانواده پاورپوینت خانواده پاورپوینت خانواده پاورپوینت خانواده } انواع خانواده خانواده زیستی خانواده اجتماعی خانواده مرکب خانواده زن و شوهری خانواده گسترده مادرمرکز پدر مرکز فرزند مرکز والدین مجرد هسته ای Cohabitate } تغییر ساخت خانواده دردنیای مدرن آپارتمان نشینی اشتغال زن در خانواده کاهش تعداد فرزند تغییر شیوه تربیتی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مدیریت دانش در دانشگاه - 15 اسلاید

پاورپوینت مدیریت دانش در دانشگاه - 15 اسلاید پاورپوینت مدیریت دانش در دانشگاه پاورپوینت مدیریت دانش در دانشگاه پاورپوینت مدیریت دانش در دانشگاه پاورپوینت مدیریت دانش در دانشگاه nقطب‌هاي علمي در قياس با اسلاف خود، يعني نهادهاي پژوهشي، علاوه بر دارا بودن نقاط قوت آنان، از مشخصه‌هايي برخوردار هستند كه موجب امتياز آنها مي‌شود، از آن جمله n nمعماري انعطاف‌پذير و ساختار معطوف به روابط دموكراتيك (همکاری وبکار گيری عقل جم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت آدیداس - 22 اسلاید

پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت آدیداس - 22 اسلاید پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت آدیداس پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت آدیداس پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت آدیداس پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت آدیداس در سال 1920 دو برادر به نام هاي آدولف و رودولف داسلر در شهر «هرزوگن راخ» در نزديكي نورنبرگ كارخانه برادران داسلر را تاسيس كردند. پس از استقبال خوب و شناخته شدن محصولات او، آدولف به فكر ثبت شركت و پیدا كردن نامی برا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مديريت تيم های مجازی - 20اسلاید

پاورپوینت مديريت تيم های مجازی - 20اسلاید پاورپوینت مديريت تيم های مجازی پاورپوینت مديريت تيم های مجازی پاورپوینت مديريت تيم های مجازی پاورپوینت مديريت تيم های مجازی •نکات مهم در انتخاب ابزارها و تکنولوژی در کار تلفیقی: –امکان خطای اعضای تیم در برآورد مدت زمان مورد نیاز برای انجام کار تلفیقی (pooled work) –امکان استفاده از سیستم های اطلاعاتی در انجام اجزایی از کار که به صورت نسبی امکان موازی انجام دادن آنها وجود ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فارسی چهارم ابتدایی درس دهم - 22اسلاید

پاورپوینت فارسی چهارم ابتدایی درس دهم - 22اسلاید پاورپوینت فارسی چهارم ابتدایی درس دهم پاورپوینت فارسی چهارم ابتدایی درس دهم پاورپوینت فارسی چهارم ابتدایی درس دهم پاورپوینت فارسی چهارم ابتدایی درس دهم لغت های مهم: فعّال: پر کار/ زیستن: زندگی کردن/ مکتب: محل درس خواندن، نام مدرسه در گذشته/ حرفه: شغل/ رونق داشتن: خوب بودن وضع و کار/ طبع: ذوق و استعداد/ جویا: کنجکاو/ دریافتم:فهمیدم/ اقامت گزیدن:ساکن شدن/ فروزان: درخشان/ قریحه:استعداد/ کنج: گ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مدیریت رفتار -45 اسلاید

پاورپوینت مدیریت رفتار -45 اسلاید پاورپوینت مدیریت رفتار پاورپوینت مدیریت رفتار پاورپوینت مدیریت رفتار پاورپوینت مدیریت رفتار      امروزه تأكيد بر مهارت هاي انساني از اولويت ‌ هاي ويژه ‌ اي برخوردار است. گفته شده است كه در مديريت ، توانايي رفتار كردن با مردم بيشتر از هر نوع توانايي ديگر اهميت دارد. به موجب گزارش انجمن آمريكايي مديريت ، اكثر قريب به اتفاق 200 نفر از مديراني كه در يك بررسي پرسشي شر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده با موضوع شباهات قهرمانان رمان سووشون با قهرمانان تاریخی و دینی ایرانی - 6 صفحه وورد

تحقیق آماده با موضوع شباهات قهرمانان رمان سووشون با قهرمانان تاریخی و دینی ایرانی - 6 صفحه وورد تحقیق آماده با موضوع شباهات قهرمانان رمان سووشون با قهرمانان تاریخی و دینی ایرانی تحقیق آماده با موضوع شباهات قهرمانان رمان سووشون با قهرمانان تاریخی و دینی ایرانی تحقیق آماده با موضوع شباهات قهرمانان رمان سووشون با قهرمانان تاریخی و دینی ایرانی تحقیق آماده با موضوع شباهات قهرمانان رمان سووشون با قهرمانان تاریخی و دینی ایرانی در سووشون به چند كشته‌ي ديگر از قهرمانان تاريخي ايران اشاره شده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده با موضوع آسیب شناسی مراجع اختصاصی در حقوق اداری ایران - 25 صفحه وورد

تحقیق آماده با موضوع آسیب شناسی مراجع اختصاصی در حقوق اداری ایران - 25 صفحه وورد تحقیق آماده با موضوع آسیب شناسی مراجع اختصاصی در حقوق اداری ایران تحقیق آماده با موضوع آسیب شناسی مراجع اختصاصی در حقوق اداری ایران تحقیق آماده با موضوع آسیب شناسی مراجع اختصاصی در حقوق اداری ایران تحقیق آماده با موضوع آسیب شناسی مراجع اختصاصی در حقوق اداری ایران در زمانه ای به سر می بریم که به دلیل نقش و دخالت نهادهای اداری در زندگیمان وجود اختلافات میان اداره و مردم، امری طبیعی است. در این ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت پیدایش و تکامل صنعت عکاسی - 38 اسلاید

پاورپوینت پیدایش و تکامل صنعت عکاسی - 38 اسلاید پاورپوینت پیدایش و تکامل صنعت عکاسی پاورپوینت پیدایش و تکامل صنعت عکاسی پاورپوینت پیدایش و تکامل صنعت عکاسی پاورپوینت پیدایش و تکامل صنعت عکاسی — تاریخچه پیدایش عکاسی در جهان — دستگاه — مواد حساس به نور — محلول های ثابت کننده — تاریخچه پیدایش عکاسی در ایران — اولین شرکت مبتکر — نمونه هایی از عکس های جالب دوره های مختلف — جمع بندی — نمایش دوربین ها (عکس یادگاری) — پرسش و پاس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت نظریه نیازهای انسانی - 5 اسلاید

پاورپوینت نظریه نیازهای انسانی - 5 اسلاید پاورپوینت نظریه نیازهای انسانی پاورپوینت نظریه نیازهای انسانی پاورپوینت نظریه نیازهای انسانی پاورپوینت نظریه نیازهای انسانی آلدرفر در سال 1969 با مطالعه درباره نیازهای انسانی، با اشاره به برخی از انتقاداتی که در مورد سلسله مراتب نیازهای  آبراهام مازلو وارد می‌باشد، نیازهای انسان را شامل سه دسته به صورت زیر ارائه داده است:   1 – نیازهای زیستی انسان که مربوط به زیست انسان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف
تعداد صفحه(8):