پاورپوینت مهندسی پاورپوینت پزشکی پاورپوینت انسانی پاورپوینت درسی پاورپوینت هنر پاورپوینت آموزشی پاورپوینت عمومی

محبوبترین محصولات

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09190317694 تلگرام بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

پاورپوینت فوق العاده کاسنی - 23 اسلاید

پاورپوینت فوق العاده کاسنی - 23 اسلاید پاورپوینت فوق العاده کاسنی پاورپوینت فوق العاده کاسنی پاورپوینت فوق العاده کاسنی پول شما و زندگی شما http://tamaddonsell.sellfile.ir/ ناگفته نماند که بعضی از پزشکان عاشق ایران گذشته و حال تلاش های غیر قابل توصیف جهت وصل تاریخ علمی گذشته و امروز مبذول کرده اند و می کنند. آنها معتقدند که راه درمان بیماری های انسانی از شناخت بهتر شخصیت چند بعدی افراد (مادی و معنوی) می گذرد. پاورپوینت فوق ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 12,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فوق العاده آبله مرغان - 17 اسلاید

پاورپوینت فوق العاده آبله مرغان - 17 اسلاید پاورپوینت فوق العاده آبله مرغان پاورپوینت فوق العاده آبله مرغان پاورپوینت فوق العاده آبله مرغان پول شما و زندگی شما http://tamaddonsell.sellfile.ir/ انسان تنها مخزن آبله مرغان فوق العاده مسری بوده ومیزان حمله آن درافراد مستعدحداقل 90 %است.افراد در هر دوجنس وتمام نژادهابه طور مساوی آلوده می شود بیماری در افراد مستعد دراواخر زمستان واوایل بهار به شکل اپیدمی در می آید.کودکان در 9-6 (10-5) سالگی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 12,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فوق العاده شطرنج - 43 اسلاید

پاورپوینت فوق العاده شطرنج - 43 اسلاید پاورپوینت فوق العاده شطرنج پاورپوینت فوق العاده شطرنج پاورپوینت فوق العاده شطرنج پول شما و زندگی شما http://tamaddonsell.sellfile.ir/ شطرنج در دوران امپراتوری گوپتا در هند سرچشمه گرفته که در شکل نخستین خود چاتورانگا نام داشت.که به معنی چهار بخش (نظامی):پیاده نظام ، سواره نظام، فیل سوار و ارابه ران است.که در شکل نوین به سرباز ، وزیر ، رخ و اسب تکامل یافت. پاورپوینت فوق العاده شطرنج شطرن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 12,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فوق العاده سند تحول بنیادین - 11 اسلاید

پاورپوینت فوق العاده سند تحول بنیادین - 11 اسلاید پاورپوینت فوق العاده سند تحول بنیادین پاورپوینت فوق العاده سند تحول بنیادین پاورپوینت فوق العاده سند تحول بنیادین پول شما و زندگی شما http://tamaddonsell.sellfile.ir/ ﻋﺮﺻﻪﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖازﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦزﯾـﺮ ﺳـﺎﺧﺖ ﻫـﺎي ﺗﻌـﺎﻟﯽ ﻫﻤـﻪ ﺟﺎﻧﺒـﻪ درﭘﺮﺗﻮﺳﺮﻣﺎﯾﻪی اﻧﺴﺎﻧﯽ جامعه­ی بشری برایﺗﺤﻘﻖﺣﮑﻮﻣﺖﺟﻬﺎﻧﯽ آماده می­شود. آرﻣﺎنﻫﺎيﻣﺘﻌﺎﻟﯽاﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽاﯾﺮان که در گرو تربیت انسان های عالم است ﮐﺎﻧﻮنﻋﺮﺿﮥﺧﺪﻣﺎت وﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺗﻌ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 12,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فوق العاده دستورالعمل پلمب گذاری وسایل توزین و سنجش مشمول استاندارد اجباری - 44 اسلاید

پاورپوینت فوق العاده دستورالعمل پلمب گذاری وسایل توزین و سنجش مشمول استاندارد اجباری - 44 اسلاید پاورپوینت فوق العاده دستورالعمل پلمب گذاری وسایل توزین و سنجش مشمول استاندارد اجباری پاورپوینت فوق العاده دستورالعمل پلمب گذاری وسایل توزین و سنجش مشمول استاندارد اجباری پاورپوینت فوق العاده دستورالعمل پلمب گذاری وسایل توزین و سنجش مشمول استاندارد اجباری پول شما و زندگی شما http://tamaddonsell.sellfile.ir/ ماده 3 : کلیه اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش مشمول استاندارد اجباری که در دادوستد و ارائ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 12,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فوق العاده رنگ ها - 12 اسلاید

پاورپوینت فوق العاده رنگ ها  - 12 اسلاید پاورپوینت فوق العاده رنگ ها پاورپوینت فوق العاده رنگ ها پول شما  زندگی شما http://tamaddonsell.sellfile.ir/http://tamaddonsell.sellfile.ir/ زیرا اکثر رنگ ها نسبت به نرمه ها و پرکننده ها تمایل بیشتری دارند و از آنجایی که این ذرات، بیشتر در سمت نمدی ورق وجود دارند، بنابراین ورق در این سمت رنگین تر می شود.   یکی از راه های اصلاح آن این است که طی عملیات جداگانه ای در پرس آهارزنی به س ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 12,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فوق العاده اهميت وجايگاه استانداردهاي كمپوست در صنعت كمپوستينگ - 25 اسلاید

پاورپوینت فوق العاده اهميت وجايگاه استانداردهاي كمپوست در صنعت كمپوستينگ - 25 اسلاید پاورپوینت فوق العاده اهميت وجايگاه استانداردهاي كمپوست در صنعت كمپوستينگ پاورپوینت فوق العاده اهميت وجايگاه استانداردهاي كمپوست در صنعت كمپوستينگ پول شما و زندگی شما http://tamaddonsell.sellfile.ir/ nانواع كمپوست nبرحسب فن آوري مورد استفاده: فرآيندهاي مكانيكي و دستي يا فرآيندهاي در محل و خارج از محل توليد . nبر حسب چگونگي بهره‌برداري:پيوسته يا ناپيوسته و نيمه پيوسته . nبرمبناي درجه ح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 12,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فوق العاده آتشفشان شناسی - 219 اسلاید

پاورپوینت فوق العاده آتشفشان شناسی - 219 اسلاید پاورپوینت فوق العاده آتشفشان شناسی پاورپوینت فوق العاده آتشفشان شناسی پاورپوینت فوق العاده آتشفشان شناسی پول شما و زندگی شما http://tamaddonsell.sellfile.ir/ دانشجویان در پایان درس به هدفهای نهایی زیر دست خواهند یافت 1- شناسایی کلی آتشفشان و آشنایی با نمونه های بارز و مهم جهانی 2-فراگیری منشا مواد آتشفشانی، رده بندی وویژگیهای شیمیایی آن 3-آموختن رده بندی فعالیتهای آتشفشانی و ویژگیهای هری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 12,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فوق العاده پل میلائو - 36 اسلاید

پاورپوینت فوق العاده پل میلائو - 36 اسلاید پاورپوینت فوق العاده پل میلائو پاورپوینت فوق العاده پل میلائو پاورپوینت فوق العاده پل میلائو پول شما و زندگی شما http://tamaddonsell.sellfile.ir/ شاید روزگاری فرانسوی ها گمان نمی کردند که بتوانند بنایی بلند تر از برج ایفل بسازند.اما در آستانه سال 2005 میلادی پلی بر روی دره و رودخانه تارن که واقع در جنوب فرانسه است افتتاح شد که ارتفاع یکی از پایه های آن (که بلند ترین پایه پل نیز می باشد )343 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 12,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فوق العاده سرطان کولورکتال پولیپ - 17 اسلاید

پاورپوینت فوق العاده سرطان کولورکتال پولیپ - 17 اسلاید پاورپوینت فوق العاده سرطان کولورکتال پولیپ پاورپوینت فوق العاده سرطان کولورکتال پولیپ پاورپوینت فوق العاده سرطان کولورکتال پولیپ پول شما و زندگی شما http://tamaddonsell.sellfile.ir/ - كولون يك لوله عضلاني توخالي است كه ازانتهاي روده كوچك یا ایلئوم شروع شده و به مقعد ختم ميشود. طول اين روده 1/5متر و بزرگترين قطر آن در ابتداي روده بزرگ است. قطر آن به تدريج كاهش می يابد تا به ناحيه ركتوم ميرسد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 12,000 تومان 20% تخفیف
تعداد صفحه(37):

نظرسنجی

از فایلی که خریدید راضی بودید؟
بیشتر دنبال چه فایلی هستید؟
filesell filesell